Izstādi Vecaucē atklājām, kad baznīcā notika lūgšanu brokastis.  Rakstniece Andra Manfelde par šo tradīciju saka: "Lūgšanu Brokastis ir laiks, kad mēs uz brīdi piemirstam paši sevi, savas izvēles un atšķirības, sēžamies pie viena galda un lūdzam svētību mūsu valstij, atzīstot, ka tā mums tikpat svēta un dārga, cik svētība nepieciešama. Svētība nozīmē stiprinājumu, gudrību, prieku, mieru un auglību. “Ikkatra elpa slavē to Kungu!” – tā ik rītu putnu balsis. Mūsu rokas, kad pieskaras darbam, to mīlēdamas, vada sirdis ar vēlējumu – “Latvija, es Tevi svētīju!”"