Izstāžu cikls ZELTS.GAISMA.KRĀSA.LĪNIJA. turpinās Dobelē. 
Turpinām un šoreiz par gaismu. 

Māksliniece Marta Jurjāne –  https://www.facebook.com/pages/category/Artist/Marta-Jurjane-Art-2065968333713110/

„Es gleznoju gaismu, gan to, kas ir acīm saredzama, kas piešķir prieku tumšai dienai, kas izceļ krāsas un spēlējas ar ēnu rakstiem uz sienas, gan neredzamo, dievišķo gaismu, kas izgaismo sirdi un dzīvi, piešķirot tai jēgu un piepildījumu.

Manas gleznas reflektē par dažādiem gaismas atspīdumiem un atmirdzējumiem, kas atstāj nospiedumus skatītāja personībā – līdzīgi kā gaisma rada attēlu uz fotofilmiņas – un kaut nedaudz pārveido vērotāju. Gaisma atklāj krāsas, kuras, spožas un dzidras, es izmantoju savās gleznās, pētot visdažādākās gaismas vibrācijas: melanholisku ziemas gaismu, brīvdienu laisko gaismu, pavasara trauksmaino, vasaras atspīdumus pilsētā...

Gaismas un ēnas spēles turpina iedvesmot. Bet gaisma var atklāties arī tur, kur tās šķietami nemaz nav.”

Ikonu gleznotāja Evija Rudzīte -

„Dievs ir Gaisma – mūsu acīm un prātam neaptveramā. Dieva gaisma piepilda un caurstrāvo radīto pasauli un radību ar dievišķu starojumu. Kristus ir pasaules Gaisma un Viņa nestā vēsts ir gaisma.  Jo tuvāk esam Dievam, jo spožāka ir šī gaisma mūsos un mums apkārt. Dievišķā gaisma ir dzīvība un patiesība.  Svēto sejas izstaro gaismu, atklājot viņu apskaidroto, pārveidoto stāvokli. Pats ikonas gleznošanas process ir nākšana no tumsas uz gaismu.”