Iconart

Kristus ikonas

Es uzsūcu sevī Dieva radītās pasaules skaistumu, apbrīnoju ikonogrāfu paveikto pirms manis un vēroju, kā strādā ikonu gleznotāji šodien
 un mācos gleznot gaismu, ticību, mieru, prieku, gara spēku,  mīlestību ....
 Tā ir Dieva žēlastība. Tas ir mans ceļš.  Ikonas top Dieva godam un kalpošanai cilvēkiem.